Wednesday, November 4, 2009

AWIT-PAGMAMALASAKIT SA IBA(Panlinggong Misal - J. Roel Lungay)

Performed by Fr. J. Roel Lungay

Arranged and produced by Romeo C. Mascariñas

Mastered by Roy Tutor at Sound Garage
Tagbilaran City, Bohol, Philippines

1
Ang mga araw ay lumilipas
At ang mga ito ay nagiging mga
Linggo, buwan at taon.

2
Ang mga taong ibinibigay
Sa atin ay lumilipas
Katulad ng buhangin
Sa pagitan ng mga daliri
Ano ang mananatili?
Ano ang mananatili?

Refrain:
Walang mananatili
Kung wala tayong magawa para sa iba,
Kung wala tayong magawang bagay
Para sa kanilang ikalalaya't ikabubuti
At tayo'y kasama nila...
At tayo'y kasama nila.

Copyright © 1980 Fro's Music. International Copyright Secured
All Rights Reserved


.

No comments:

Post a Comment