Wednesday, November 4, 2009

NAGPUPURI(J. Roel Lungay)

Performed by Fr. J. Roel Lungay

Back-up vocals by Romeo C. Mascariñas

Arranged and produced by Romeo C. Mascariñas

Mastered by Roy Tutor at Sound Garage
Tagbilaran City, Bohol, Philippines

1
Isang awiting para sa iyo
Pakinggan mong mga titik nito
Awiting nagpupuri
Sa 'yong mga hiwaga
[Diyos naming lahat / Aleluya]

2
Isang tugtugin ang alay ko
Pakinggan mo ang himig nito
Tugtuging nagpupuri
Sa 'yong kadakilaan
[Poong Maykapal / Aleluya]

(Interlude)

(Ulitin lahat)

Koda:
Aleluya!
Aleluya!

Copyright © 1984 Fro's Music. International Copyright Secured
All Rights Reserved

.NAGPU

No comments:

Post a Comment