Wednesday, November 4, 2009

ABA BIRHENG MARIA(Traditional - J. Roel Lungay)

Performed by Fr. J. Roel Lungay

Back-up vocals by Romeo C. Mascariñas

Arranged and produced by Romeo C. Mascariñas

Mastered by Roy Tutor at Sound Garage
Tagbilaran City, Bohol, Philippines

1
Aba! Birheng Maria,
Napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo,
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman ang 'yong anak
Na si Hesus.

2
Santa Maria, Inang Diyos,
Ipanalangin mo kami
Ngayon at kung kami mamatay.
A---men.

(Repeat Part 2)

Copyright © 1984 Fro's Music. International Copyright Secured
All rights reserved

.

No comments:

Post a Comment