Wednesday, November 4, 2009

HALINA AT MAGKAISA(J. Roel Lungay)

Performed by Fr. J. Roel Lungay

Arranged and produced by Romeo C. Mascariñas

Mastered by Roy Tutor at Sound Garage
Tagbilaran City, Bohol, Philippines

1
Halina at magkaisa
Sa pagmamahal kay Kristo;
Banal na utos N'ya'y sundin natin,
Gawa Niya'y gawin din natin.

2
Halina at magkaisa
Sa pagpuri sa Panginoon;
Mag-alay ng panalangin
At ngalan N'ya'y sambahin.

Koro:
Magsama-sama tayo sa
Pagtataguyod ng pagmamahal
Na inutos sa atin ng Panginoon
Ang magmahalan sa isa't-isa.

3
Halina at magkaisa
Sa pagtataguyod ng pagmamahal;
Pagmamahal sa kapwa tao'y
Atin ngang isagawa.

4
Halina at magkaisa
Ipakita ang pagkakaisa;
Itayo natin ang Kristiyanong-
Kapitbahayan sa ating purok.

(Repeat Koro)

Copyright © 1979 Fro's Music. International Copyright Secured
All Rights Reserved


.

No comments:

Post a Comment